เวลาวันหยุดไม่เคยยืดยาว 
มีมาแล้วมันก็จะผ่านาไปแต่จะด้วยความรวดเร็วหรือไม่นั่นขึ้นอยู่กับกิจกรมที่ทีของวันนั้น แต่ถ้าเราจะมองให้ดีในอีกแง่หนึ่ง
เวลาของทำงานก็เช่นกันเมื่อผ่านมา และมันก็จะผ่านไปกลับเข้าสู่เวลาพักแล้วกัลบมาสู่เวลาทำงานอีกหน
เวียนไปเรื่อยๆ ยังไม่รู้ว่าจะหยุดตรงไหน และที่สำคุญจะหยุดได้อย่างไร
ไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุข  มาแล้วจะไป ไม่มียืดยาว

Comment

Comment:

Tweet

hi all !!

#3 By sears parts (124.157.191.197) on 2009-12-04 07:05

Que se ra

#2 By scratch and dent (124.157.236.175) on 2009-11-13 12:58